TRANG CHỦ   GIỚI THIỆU CTY   CÁC DỰ ÁN CHÍNH   CÁC NHÀ MÁY BÊ TÔNG   TIN TỨC - SỰ KIỆN


NEWS - EVENTS


 

PHA DIN CORPORATION
Sai Gon - Dung Quat Industrial Zone
Binh Thanh Ward - Binh Son District - Quang Ngai Province
Phone: 055.3 632 424 - Fax: 055. 3632 425
Email: Info@phadin.com.vn

PHA DIN CORPORATION BRANCH IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE
Hamlet 6 - Toc Tien Ward - Tan Thanh District - Ba Ria - Vung Tau Province
Phone: 064.3895316 - Fax: 064.3895072

PHA DIN CORPORATION BRANCH IN NGHE AN PROVINCE
Block 2 - Vinh Tan ward - Vinh City - Nghe An Province
Phone - Fax: 0388 602040

Page top


© Copyright by Pha Din Corporation. All rights reserved