TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG
Trong 10,5 năm từ tháng 7/2002 đến 12/2012, Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 1.051.524 m3 bê tông các loại ( bao gồm 1.002.934 m3 bê tông thương phẩm và 48.590 m3 bê tông CBGM) , bơm 560.540 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010
Tháng 10 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 23.717 m3 bê tông thương phẩm và bê tông cát xi măng đạt chất lượng ( trong đó Bà Rịa Vũng Tàu 9.667 m3 gồm 4.439 m3 bê tong thương phẩm và 5.228 m3 bê tông cát xi măng, Quảng Ngãi 5.371 m3, Nghệ An 4.023 m3 , Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 2.693 m3 , Phú Thọ 1.964 m3 ).
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012
Tháng 1 năm 2012 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 7.527 m3 bê tông thương phẩm và bơm 5.049 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ.
Tính đến ngày 27 tháng 11 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 200.073 m3 bê tông thương phẩm và bơm 108.994 m3 bê tông , lần đầu tiên kể từ ngày thành lập đạt mức sản lượng 200.000 m3 bê tông / năm.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011
Tháng 10 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 16.962 m3 bê tông thương phẩm và bơm 9.364 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011
Tháng 9 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 18.500 m3 bê tông thương phẩm và bơm 9.610 m3 bê tông .


 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :