TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011
Tháng 8 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 21.645 m3 bê tông thương phẩm và bơm 10.262 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011
Tháng 7 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 24.631 m3 bê tông thương phẩm và bơm 11.937 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011
Tháng 6 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 21.583 m3 bê tông thương phẩm và bơm 12.165 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011
Tháng 5 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 19.549 m3 bê tông thương phẩm và bơm 11.780 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011
Sau hai tháng không đạt sản lượng vì nghỉ Tết Âm lịch và thị trường xây dựng sụt giảm nhu cầu theo tình hình chung của cả nước, tháng 4 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã nỗ lực phát triển sản xuất trong tình hình chung hết sức khó khăn của ngành bê tông thương phẩm.
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN TỈNH NGHỆ AN LẬP KỶ LỤC CUNG CẤP TRỌN GÓI 1.920 M3 BÊ TÔNG TẠI DỰ ÁN KHÁCH SẠN NĂM SAO MƯỜNG THANH SÔNG LAM
Từ 9 h sáng ngày 15/4/2011 đến 2 h sáng ngày 17/4/2011, Chi nhánh Công ty cổ phần Pha Đin tỉnh Nghệ An đã cung cấp trọn gói 1.920 m3 bê tông thương phẩm mác 350 liên tục trong 41 giờ tại Dự án Khách sạn năm sao Mường Thanh Sông Lam - Số 13 Quang Trung – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An ( dự án khách sạn lớn nhất tỉnh Nghệ An).


 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :