TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 22.342 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 14.933 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2011
Tháng 1 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 22.342 m3 bê tông thương phẩm và bơm 14.933 m3 bê tông .
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 25.557 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 12 NĂM 2010 VÀ DỰ KIẾN CUNG CẤP 380.000 M3 BÊ TÔNG TRONG NĂM 2011
Tháng 12 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 25.557 m3 bê tông thương phẩm và bê tông cát xi măng.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 28.189 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 11 NĂM 2010
Tháng 11 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 28.189 m3 bê tông thương phẩm và bê tông cát xi măng đạt chất lượng ( trong đó Bà Rịa Vũng Tàu 13.637 m3 gồm 3.934 m3 bê tông thương phẩm và 9.703 m3 bê tông cát xi măng , Nghệ An 7.344 m3 , Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 2.500 m3 , Quảng Ngãi 2.358 m3, Phú Thọ 2.351 m3 ).
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.062 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2010
Tháng 9 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 21.062 m3 bê tông thương phẩm đạt chất lượng ( trong đó Nghệ An 8.055 m3 , Bà Rịa Vũng Tàu 4.503 m3, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 3.900 m3 , Quảng Ngãi 3.736 m3, Phú Thọ 868 m3 ).
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.810 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2010
Tháng 8 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 16.810 m3 bê tông thương phẩm đạt chất lượng ( trong đó Nghệ An 6.071 m3 , Bà Rịa Vũng Tàu 4.608 m3, Quảng Ngãi 3.513 m3 , Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 2.361 m3 , Phú Thọ 257 m3 ).
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.569 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2010
Tháng 7 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 18.569 m3 bê tông thương phẩm đạt chất lượng ( trong đó Nghệ An 7.704 m3 , Bà Rịa Vũng Tàu 6.558 m3, Quảng Ngãi 2.292 m3 , Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 1.550 m3 , Phú Thọ 465 m3 ).


 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :