TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.569 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2010
Chủ nhật, 01/08/2010, 06:37.

Tháng 7 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 18.569 m3 bê tông thương phẩm đạt chất lượng ( trong đó Nghệ An 7.704 m3 , Bà Rịa Vũng Tàu 6.558 m3, Quảng Ngãi 2.292 m3 , Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 1.550 m3 , Phú Thọ 465 m3 ).

    Trong tháng 8 năm 2010, sản lượng dự kiến của các Chi nhánh : Nghệ An 7.000 m3 , Bà Rịa Vũng Tàu 7.000 m3, Quảng Ngãi 3.000 m3 , Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 4.000 m3 , Phú Thọ 2.000 m3 , đưa sản lượng tháng 8 của Công ty đạt mức 23.000 m3 . Từ tháng 9 năm 2010 , sản lượng của Công ty sẽ đạt mức ổn định 25.000 m3 bê tông / tháng.
   Công ty cổ phần Pha Đin chuẩn bị hoàn thiện Giai đoạn 1 Nhà máy bê tông Pha Đin Tịnh Phong trong tháng 8 và tháng 9 năm 2010 để có thể ra sản phẩm vào đầu tháng 10 năm 2010 phục vụ cho việc phát triển xây dựng trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi từ năm 2011.
                                                                                 BBT.
 

Các tin tức khác
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG (12/01/2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010 (02/11/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012 (19/01/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ. (01/12/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011 (23/11/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011 (01/08/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011 (01/07/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011 (02/06/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011 (01/05/2011)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :