TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.810 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2010
Thứ tư, 01/09/2010, 09:27.

Tháng 8 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 16.810 m3 bê tông thương phẩm đạt chất lượng ( trong đó Nghệ An 6.071 m3 , Bà Rịa Vũng Tàu 4.608 m3, Quảng Ngãi 3.513 m3 , Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 2.361 m3 , Phú Thọ 257 m3 ).

    Trong tháng 8 năm 2010, các Chi nhánh Nghệ An và Quảng Ngãi hoàn thành kế hoạch , các Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu và Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh không hoàn thành kế hoạch cùng với việc Chi nhánh Phú Thọ chưa vào tiến độ nên sản lượng chung của cả Công ty chỉ đạt 73% kế hoạch dự kiến . Từ tháng 9 năm 2010 , các Chi nhánh sẽ đẩy mạnh sản xuất để bù vào sản lượng tháng 8 và nỗ lực để đạt mức sản lượng cả năm của Công ty là 200.000 m3 bê tông.
   Công ty cổ phần Pha Đin đang xây dựng Nhà máy bê tông Pha Đin Nghệ An 2 trong tháng 9 năm 2010 để có thể ra sản phẩm vào đầu tháng 10 năm 2010 phục vụ cho việc phát triển xây dựng trên địa bàn Thành phố Vinh và các huyện lân cận.
                                                                                 BBT.

Các tin tức khác
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG (12/01/2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010 (02/11/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012 (19/01/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ. (01/12/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011 (23/11/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011 (01/08/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011 (01/07/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011 (02/06/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011 (01/05/2011)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :