TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.062 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2010
Thứ sáu, 01/10/2010, 15:03.

Tháng 9 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 21.062 m3 bê tông thương phẩm đạt chất lượng ( trong đó Nghệ An 8.055 m3 , Bà Rịa Vũng Tàu 4.503 m3, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh 3.900 m3 , Quảng Ngãi 3.736 m3, Phú Thọ 868 m3 ).

    Trong tháng 9 năm 2010, Chi nhánh Nghệ An hoàn thành vượt mức kế hoạch và đạt mức khối lượng cao thứ ba của một chi nhánh trong một tháng ( cao nhất là Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu tháng 12/2009 đạt 9.335 m3 bê tông) . Chi nhánh Quảng Ngãi , Bà Rịa Vũng Tàu và Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành kế hoạch . Riêng Chi nhánh Phú Thọ chưa vào tiến độ nên sản lượng của Chi nhánh chỉ đạt 20% dự kiến .
   Ba tháng cuối năm 2010 , kế hoạch giao cho các Chi nhánh còn 70.000 m3 bê tông , bình quân 23.000 m3 bê tông / tháng .
   Nhà máy bê tông Pha Đin Nghệ An 2 và Nhà máy bê tông Pha Đin Tịnh Phong ( Quảng Ngãi) đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và lắp máy để đưa vào hoạt động giữa tháng 10 năm 2010.
                                                                                 BBT.

Các tin tức khác
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG (12/01/2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010 (02/11/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012 (19/01/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ. (01/12/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011 (23/11/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011 (01/08/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011 (01/07/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011 (02/06/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011 (01/05/2011)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :