TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 25.557 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 12 NĂM 2010 VÀ DỰ KIẾN CUNG CẤP 380.000 M3 BÊ TÔNG TRONG NĂM 2011
Thứ bảy, 01/01/2011, 13:58.

Tháng 12 năm 2010 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 25.557 m3 bê tông thương phẩm và bê tông cát xi măng.

  Tháng 12 năm 2010 , Chi nhánh Nghệ An cung cấp 8.544 m3 , Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp 6.392 m3 gồm 5.184 m3 bê tông thương phẩm và 1.208 m3 bê tông cát xi măng , NMBT Dung Quất – Quảng Ngãi cung cấp 5.283 m3 , NMBT Tịnh Phong – Quảng Ngãi cung cấp 2.327 m3 , NMBT Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 1.996 m3, NMBT Phú Thọ cung cấp 1.016 m3.
   Tính cả năm 2010, Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 184.266 m3 bê tông thương phẩm và 16.139 m3 bê tông cát xi măng , tăng 68% so với năm 2009.
  Năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin dự kiến cung cấp ra thị trường 353.800 m3 bê tông thương phẩm và 30.000 m3 bê tông cát xi măng, CBGM ; tăng 100% so với năm 2010.     
                                                                                                                                       BBT.

Các tin tức khác
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG (12/01/2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010 (02/11/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012 (19/01/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ. (01/12/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011 (23/11/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011 (01/08/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011 (01/07/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011 (02/06/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011 (01/05/2011)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :