TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011
Chủ nhật, 01/05/2011, 01:20.

Sau hai tháng không đạt sản lượng vì nghỉ Tết Âm lịch và thị trường xây dựng sụt giảm nhu cầu theo tình hình chung của cả nước, tháng 4 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã nỗ lực phát triển sản xuất trong tình hình chung hết sức khó khăn của ngành bê tông thương phẩm.

 

Trong ba tháng 2,3,4 năm 2011, nhiên liệu hai lần tăng giá kéo theo sự tăng giá của xi măng, đá, cát, chi phí vận chuyển … Để phát triển sản xuất, Công ty cổ phần Pha Đin đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, duy trì chất lượng cao và tăng giá bán bê tông thấp hơn 30% so với chi phí tăng thêm của vật liệu đầu vào để chia sẻ khó khăn với khách hàng.

   Tháng 4 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 20.295 m3 bê tông thương phẩm và bơm 10.516 m3 bê tông .

   Tháng 4 năm 2011 , Chi nhánh Nghệ An cung cấp 6.955 m3 và bơm 4.955 m3 bê tông , NMBT Phú Thọ cung cấp 4.812 m3 bê tông  , Chi nhánh Quảng Ngãi cung cấp 4.479 m3 và bơm 3.049 m3 bê tông , NMBT Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 4.049 m3 và bơm 2.512 m3 bê tông.

   Cho dù thị trường bê tông đang sụt giảm nhu cầu, nhưng Công ty cổ phần Pha Đin vẫn là Nhà cung cấp bê tông số 1 tại mọi thị trường Công ty có mặt và luôn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng.          

                                                                                               BBT.

Các tin tức khác
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG (12/01/2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010 (02/11/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012 (19/01/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ. (01/12/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011 (23/11/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011 (01/08/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011 (01/07/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011 (02/06/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011 (01/05/2011)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :