TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011
Thứ bảy, 08/10/2011, 14:09.

Tháng 9 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 18.500 m3 bê tông thương phẩm và bơm 9.610 m3 bê tông .

   Tháng 9 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 18.500 m3 bê tông thương phẩm và bơm 9.610 m3 bê tông .
   Thời tiết mưa bão tại Miền Bắc và Miền Trung đã ảnh hưởng nhiều đến tiến độ các công trình xây dựng kéo theo sản lượng bê tông tại Quảng Ngãi, Nghệ An, Phú Thọ sụt giảm.
  Tháng 9 năm 2011 , NMBT Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp 7.653 m3 và bơm 3.669 m3 bê tông, Chi nhánh Quảng Ngãi cung cấp 3.651 m3 và bơm 1.759 m3 bê tông , Chi nhánh Nghệ An cung cấp 3.613 m3 và bơm 2.173 m3 bê tông, NMBT Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 2.255 m3 và bơm 2.009 m3 bê tông , NMBT Phú Thọ cung cấp 1.329 m3 bê tông . Sự nỗ lực sản xuất suốt ngày đêm của cán bộ công nhân viên NMBT Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đóng góp vào thành công ban đầu của Dự án Cảng quốc tế SSIT Thị Vải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 
    Chín tháng đầu năm 2011, Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 168.147 m3 bê tông thương phẩm và bơm 92.487 m3 bê tông.
                                                                                                         BBT.

Các tin tức khác
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG (12/01/2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010 (02/11/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012 (19/01/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ. (01/12/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011 (23/11/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011 (01/08/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011 (01/07/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011 (02/06/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011 (01/05/2011)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :