TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CUNG CẤP BÊ TÔNG CBGM CẢNG QUỐC TẾ SP – PSA THỊ VẢI
Thứ hai, 01/03/2010, 05:47.

Chi nhánh Công ty cổ phần Pha Đin tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cung cấp xong toàn bộ khối lượng bê tông CBGM ( cement bound grannular mixtures ) theo tiêu chuẩn quốc tế cho Nhà thầu PENTA OCEAN tại Dự án Cảng quốc tế SP – PSA Thị Vải với tổng khối lượng 38.770 m3 từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 5 năm 2009 đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư và Nhà thầu.

Đây là loại bê tông mới được sử dụng cho các Cảng công ten nơ tại Việt Nam . Khối lượng cung cấp tháng cao nhất là 9.456 m3 ( tháng 3/2009) và ngày cao nhất là 670 m3 ( ngày 13/1/2009). Để đạt được yêu cầu đó, Công ty đã lắp thêm hai dây chuyền công nghệ mới trong thời gian 1 tháng. Với hai dây chuyền này, việc thực hiện cung cấp bê tông CBGM cho các công trình Cảng công ten nơ tại huyện Tân Thành – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trở nên thuận lợi với các Nhà thầu xây lắp ; sản lượng bê tông CBGM  cung cấp đảm bảo tiến độ 20.000 m3/ tháng.

BBT.

 

Các tin tức khác
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN ĐẠT CỘT MỐC 1 TRIỆU M3 BÊ TÔNG (12/01/2013)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 23.717 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2010 (02/11/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 7.527 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 5.049 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2012 (19/01/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 200.073 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 108.994 M3 BÊ TÔNG TÍNH ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2011 – MỘT CỘT MỐC LỊCH SỬ. (01/12/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.962 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.364 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 10 NĂM 2011 (23/11/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.500 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 9.610 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011 (08/10/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 24.631 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.937 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2011 (01/08/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.583 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 12.165 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 6 NĂM 2011 (01/07/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 19.549 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 11.780 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 5 NĂM 2011 (02/06/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 20.295 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.516 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 4 NĂM 2011 (01/05/2011)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Điện thoại bê tông Pha Đin: 84.2553.697777-887777

Lượt truy cập :