TRANG CHỦ   GIỚI THIỆU CÔNG TY   CÁC DỰ ÁN CHÍNH   CÁC NHÀ MÁY BÊ TÔNG   BIN TỨC - SỰ KIỆN


TIN TỨC - SỰ KIỆN

 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.645 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 10.262 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2011
Thứ bảy, 08/10/2011, 07:44.

Tháng 8 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 21.645 m3 bê tông thương phẩm và bơm 10.262 m3 bê tông .

   Tháng 8 năm 2011 , Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 21.645 m3 bê tông thương phẩm và bơm 10.262 m3 bê tông .
  Tháng 8 năm 2011 , Chi nhánh Nghệ An cung cấp 6.690 m3 và bơm 4.756 m3 bê tông , NMBT Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cung cấp 4.702 m3 và bơm 871 m3 bê tông, Chi nhánh Quảng Ngãi cung cấp 4.123 m3 và bơm 2.578 m3 bê tông , NMBT Phú Thọ cung cấp 3.882 m3 bê tông , NMBT Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp 2.248 m3 và bơm 2.057 m3 bê tông .   
    Tám tháng đầu năm 2011, Công ty cổ phần Pha Đin đã cung cấp ra thị trường 149.647 m3 bê tông thương phẩm và bơm 82.876 m3 bê tông.
                                                                                                         BBT.

Các tin tức khác
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN TỈNH NGHỆ AN LẬP KỶ LỤC CUNG CẤP TRỌN GÓI 1.920 M3 BÊ TÔNG TẠI DỰ ÁN KHÁCH SẠN NĂM SAO MƯỜNG THANH SÔNG LAM (18/04/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 22.342 M3 BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ BƠM 14.933 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 1 NĂM 2011 (31/01/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 25.557 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 12 NĂM 2010 VÀ DỰ KIẾN CUNG CẤP 380.000 M3 BÊ TÔNG TRONG NĂM 2011 (01/01/2011)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 28.189 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 11 NĂM 2010 (01/12/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 21.062 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 9 NĂM 2010 (01/10/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 16.810 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 8 NĂM 2010 (01/09/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 18.569 M3 BÊ TÔNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2010 (01/08/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN KỶ NIỆM CHÍN NĂM THÀNH LẬP (13/07/2010)
CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN CUNG CẤP 8.487 M3 BÊ TÔNG TRONG 15 NGÀY ĐẦU THÁNG 4 NĂM 2010 (17/04/2010)
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN TỈNH NGHỆ AN CUNG CẤP 540 M3 BÊ TÔNG CHO DỰ ÁN VINH FORD (22/03/2010)
KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN TỈNH NGHỆ AN (13/03/2010)