CÁC NHÀ MÁY BÊ TÔNG


 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN

BÊ TÔNG - KẾT CẤU THÉP - TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG - VẬT LIỆU XÂY DỰNG - XE MÁY THIẾT BỊ
KINH DOANH NHÀ - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN - DU LỊCH - NÔNG LÂM NGƯ

Công ty cổ phần bê tông PHA ĐIN

Công ty cổ phần kết cấu thép PHA ĐIN (84.2553.526666)

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng thông minh PHA ĐIN (84.2553.935555)

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng PHA ĐIN (84.2553.936789)

Công ty cổ phần xe máy thiết bị PHA ĐIN (84.2553.866789)

Công ty cổ phần nông lâm ngư PHA ĐIN (84.2553.966789)

----------------------------------------

Địa chỉ: 110 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại BÊ TÔNG PHA ĐIN: 84.2553.697777-887777-967777-517777.

Website: www.phadin.com.vn Email : info@phadin.com.vn

Lượt truy cập :